عسل؟

عسل طبیعی  ماده شیرین و غلیظی است که توسط زنبوران عسل از شهد گل گیاهان جمع اوری شده و تغییر شکل می یابد و سپس در داخل

سلول های مومی کندو ذخیره می شود.

زنبوران به شهد انزیمی به نام اینورتاز ساکاراز می افزایند که باعث تغییرات شیمیایی مهمی شده و در نتیجه قند بیشتری نسبت به شهد بدون انزیم تولید می کند.

شبکه های اجتماعی فروشگاه

iconfinder Social media Instagram 4362962 - خانه
iconfinder Telegram 3787425 - خانه
svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3 - خانه