1. تمامی محصولات به صورت در بسته و در صورت لزوم چسب زده خواهد شد و با برچسب فروشگاه به دست مشتریان خواهد رسید.
  2. در صورت مشکل داشتن محصولات با پشتیبانی سایت و شماره های ذکر شده تماس حاصل فرمایید (در صورت بررسی و صحت سخنان مشتری وجه برگشت داده خواهد شد)