شرایط و ظوابط همکاری

سیستم مشارکت در فروش نیک و نیکو شامل 4 پلن بازاریابی میباشد که عبارتند از:

1- کمیسیون فروش که برای همه پلن های کاربری 5% میباشد ، اگر مشتری هنگام خرید نام کاربری همکارفروش را وارد کند یا مشتری از طریق لینک همکارفروش وارد سایت شده باشد ، پورسانت به همکار تعلق میگیرد.

2- کمیسیون ثبت نام که همکارِفروش در ازای معرفی هر کاربر و ثبت نام کردن کاربر با استفاده از لینک همکارِفروش یا واردکردن نام کاربری همکار ، هنکام ثبت نام پورسانتی به همکار تعلق میگیرد. (این پورسانت نسبت به پلن کاربری همکار که در ادامه ذکر شده متغییر میباشد.)

3- کمیسیون کلیکی ، که همکار میتواند کد بنر های تبلیغاتی نیک و نیکو را که به او اختصاص داده شده ، در سایت خود جایگذاری کند و به ازای هرکلیکی که بازدید کنندگان سایت همکار روی بنر میکنند ، پورسانتی به کاربر تعلق میگیرد **قابل ذکر است که این پلن و سایر پلن های دیگر دارای سیستم ضد تقلب میباشند و درصورتی که مدیریت سایت نیک و نیکو تایید شود پورسانت به همکار تعلق میگیرد**.(این پورسانت نسبت به پلن کاربری همکار که در ادامه ذکر شده متغییر میباشد.)

4- بازاریابی MLM که به صورت زیرمجموعه گیری میباشد به این صورت است که همکارِفروش میتواند با معرفی همکاران فروش دیگر از فروش آنها نیز پورسانت کسب کند ، این پورسانت تا 3 سطح میباشد ، این پورسانت ها برای همه پلن های کاربری عبارتند از:

سطح اول : 2.5%

سطح دوم : 1.5%

سطح سوم : 1%

5- در مناسبت ها و رویداد های مختلف فروشگاه نیک و نیکو به همکاران فروش کدهای تخفیف ارائه میدهد همکاران با دراختیار گذاشتن این کد ها به مشتریان خود علاوه بر اینکه به مشتری تخفیف داده اند خودشان نیز پورسانت دریافت میکنند.

6- پاداش ارتقاء رتبه ، همکاران با رساندن فروش یا ارجاعات (معرفی مشتری یا همکارانِ فروش) خود به حدنصاب مورد نیاز(در ادامه این حدنصاب ها ذکر شده.) پورسانتی دریافت میکند.(این پورسانت نسبت به پلن کاربری همکار که در ادامه ذکر شده متغییر میباشد.)


همکاری در فروش نیک و نیکو شامل 3 پلن کاربری میباشد که عبارتند از :

1-Basic : این پلن به صورت پیشفرض برای همه همکاران فعال میشود ، کمیسیون های متغییر این پلن عبارتند از:

کمیسیون به ازای ثبت نام : 500 تومان

کمیسیون به ازای هر کلیک : 100 تومان

پاداش دستاورد ارتقاء رتبه : 5000 تومان

شرایط ارتقاء رتبه : ارجاع 500 نفر یا 100,000 تومان فروش

2-Premium : این پلن بعد از ارتقاء همکارانِ کاربری Basic فعال میشود، کمیسیون های متغییر این پلن عبارتند از:

کمیسیون به ازای ثبت نام : 1000 تومان

کمیسیون به ازای هر کلیک : 250 تومان

پاداش دستاورد ارتقاء رتبه : 10000 تومان

شرایط ارتقاء رتبه : ارجاع 1000 نفر یا 200,000 تومان فروش

3-Professional : این پلن بعد از ارتقاء همکارانِ کاربری Premium فعال میشود، کمیسیون های متغییر این پلن عبارتند از:

کمیسیون به ازای ثبت نام : 2000 تومان

کمیسیون به ازای هر کلیک : 1000 تومان

پاداش دستاورد ارتقاء رتبه : 20000 تومان

شرایط ارتقاء رتبه : ارجاع 2000 نفر یا 500,000 تومان فروش


نحوه پرداخت : همکاران فروش برای برداشت موجودی حساب خود باید درخواست پرداخت ثبت کنند ، حداقل موجودی قابل برداشت 20,000 تومان میباشد ، همچنین همکاران میتوانند موجودی خود را در سایت خرج کنند.