زنبور عسل

۵۰ نکته جالب درمورد زنبور عسل

۵۰ نکته جالب درمورد زنبور عسل

نکته  عسل هـمواره به عنوان  غـذایی سالم و طبیعی مورد استفاده ی انسان بوده است و مشهوراست

که خداوند فقط دو ماده را صرفاً به عنوان غذا آفریده که یکی شیر و دیگری عسل می باشد .

صرف نظر از جنبه ی غذایی برخی فرآورده های زنبورعسل ، عسل گسترده ترین و پرمصرف ترین

داروی طب سنتی ایران بوده ، و تنها داروی مادی مورد اشاره در قرآن مجید است .

نکته

همچنین امروزه مشخص شده که تمام هفت فرآورده ی زنبورعسل شامل عسل ، عسلک ،

گرده ی گل ، ژله ی رویال ، موم ، بره موم و زهر به لحاظ بهداشتی و دارویی دارای

اهمیت فراوان می باشند .

نکته
زنبورعسل تنها دامی است که جهت تغذیه ی خود از اندام های گیاهی یا جانوری استفاده

نمی کند و به عبارتی می تواند از هیچ ، با   ارزش ترین محصول کشاورزی و دامی را به وجود آورد .

نکته

از طرفی نه تنها هیچ گونه زیانی به مراتع و محصولات کشاورزی وارد نمی کند ؛ بلکه می تواند

منشأ اثرات و برکات فراوانی نیز باشد و دهها برابر قیمت عسل تولیدی ، از طریق گرده افشانی گیاهان

نکته

به انسان و محیط زیست او سود برساند .

نکته
نکات کاربردی
۱ – در قرآن کریم یک سوره به نام زنبور عسل آمده ودر دو آیه اشاره ی مستقیم به آن شده است  .
۲ – علت اصلی رطوبت داخل کندو درزمستان ، مصرف عسل است.
۳ – مصرف یک کیلو گرم عسل ،یک لیتر آب تولید می کند .
۴ – بعد از عسل ، موم مهم ترین فرآورده ی زنبور عسل به شمار می آید .
۵ – مهم ترین غذایی که زنبور برای رشد به آن نیاز دارد گرده است .
۶ – قطر دانه های گرده حدود ۵/۲ تا ۳۵۰ میکرون است .
۷ – مقدار مصرف گرده ی یک کلونی در سال ، حدود ۲۵ تا ۳۵ کیلوگرم است .
۸ – به طورمعمول زنبورهایی که به جمع آوری گرده مشغول هستند گاهی شهد

نیز جمع آوری می کنند ؛ ولی عکس این حالت دیده نمی شود .
۹- ذخیره کردن گرده ی گل فقط  درحجره های کارگر صورت می گیرد ؛ ولی در مورد

عسل این طور نیست .
۱۰- در سبد گرده ممکن است چند نوع گرده مشاهده شود ؛ ولی درعسل دان

فقط یک نوع عسل است .
۱۱- گران ترین عسل جهان عسلی است که در سواحل دریای سیاه ترکیه تولید

می شود و  هر کیلو حدود ۲۵۰ دلار به فروش می رسد .
۱۲- ﮊله ی رویال موجود در حجره های کارگر مرغوبیت کمتری نسبت به ﮊله ی رویال

حجره های ملکه دارد .
۱۳- عسل تنها ماده غذایی است که در ارزیابی کیفی و استانداردهای آن ، آزمایش

میکروبی وجود ندارد .
۱۴ – قاره ی آفریقا رکورد دار تولید موم در جهان است .
۱۵- کانـادا بـا تولید میانگین ۵۵ کیلو عسـل به ازای هـر کنـدو در سـال ، در این زمینه رکورد داراست .
۱۶- میانگین تولید عسل به ازای هر کندو در ایران ۱۰کیلو است  و در جهان۸ کیلو می باشد .
۱۷- ایران از نظر تولید عسل در مقام یازدهم و از نظر تعداد کندو در مقام نهم جهانی قرار دارد .
۱۸- زنبور، نوزادان را در دمای ۵/۳۳ درجه ی سانتی گراد در داخل کندو پرورش می دهد .
۱۹ – ازحرارت  ۳۴-۳۹ درجه ی سانتی گراد جهت سرد کردن کندو اقدام می شودو در زمان

تهویه ی کندو،آب زیادی توسط کارگران  به داخل کندو وارد می شود .
۲۰ – بهترین دما برای فعالیت زنبور، دمای بین ۱۶-۳۲ درجه ی سانتی گراد است .
۲۱ – فعالیت زنبور در دمای ۱۰ درجه ی سانتی گراد شروع می شود .
۲۲ – زنبور در حرارت کمتراز ۸ درجه فعالیتی از خود نشان نمی دهد .
۲۳ –  قدرت درک تغییر درجه حرارت در زنبور۱۰ برابر انسان است .این قدرت در انسان ۲

درجه سانتیگراد است
۲۴ – آنتن در زنبور کارگر عمدتاً به منظور یافتن گل و در ملکه برای درک وضع تخم ریزی مورد

استفاده قرار می گیرد .
۲۵ – زنبور عسل  ۱۶ زوج کروموزوم دارد  .
۲۶ – در نهمین روز پس از تخم ریزی ،پنجمین و آخرین پوست اندازی دوران لاروی صورت

می گیرد . در این مرحله سینه و شکم به طور کامل نمایان است .
۲۷- لارو زنبور عسل در غذای خود غوطه ور است ؛ بنابر این تا پایان دوره ی لاروی که انتهای

روده به مخرج وصل می شود مدفوع نمی کند .
۲۸- میزان تخم ریزی ملکه در روز، حداکثر حدود ۳۰۰۰ تخم است ، که این میزان هم وزن خود

ملکه است و علت آن تغذیه ی منحصربه فرد ملکه است . این موضوع در جهان جانوران یک

رکورد محسوب می شود .
۲۹ – تخم درون حجره ی ملکه با تخم درون حجره های کارگر فرقی ندارد .
۳۰ – ملکه در هفتمین روز خروج از حجره برای جفت گیری آماده می شود .
۳۱ – مدت زمان جفت گیری حدود ۱۰ تا ۳۰ دقیقه است .
۳۲ – تخم ریزی ملکه ۲ یا ۳ روز بعد از جفت گیری شروع می شود و حداکثر این زمان یازده روز است.
۳۳ – جفت گیری ملکه فقط برای یک بار در طول عمر صورت می گیرد و اسپرم دریافتی تا حدود

۶ سال در کیسه ی اسپرم ملکه به صورت سالم و نیمه فعال باقی می ماند . این موضوع یکی

از شگفتی های زندگی زنبور عسل و از موارد استثنایی حیات جانوران است
۳۴-  در زنبور عسل ، متابولیسم دوران لاروی به گونه ای است که دفع مدفوع وجود ندارد .
۳۵ – دو ملکه ی خواهر نمی توانند با هم ، همزیستی کنند ؛ ولی ملکه های مادر و دختر برای

مدتی می توانند
۳۶ – فرق لارو ملکه و لارو کارگر در مصرف ﮊله ی رویال و تغذیه ی آنهاست .
۳۷ – کندو باید حداقل ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر از زمین فاصله داشته باشد تا اولاً رطوبت را از

زمین نگیرد و ثانیاً با آمدن برف ، دریچه ی پرواز بسته نشود . برای جلوگیری از ورود آب باران

به داخل کندو ، کندو باید کمی به سمت جلو مایل باشد .
۳۸ – در موقع قرار دادن بچه کندو به داخل کندو، درصورت امکان حداقل یک قاب لارو ، درون

کندو قرار دهید .
۳۹ – ارتفاع دریچه ی پرواز ۷ میلی متر است .
۴۰ – زنبور نر فاقد نیش ، سبد گرده ، غدد مولد موم و خرطوم کامل است . جثه ی زنبور نر

نسبت به زنبورهای کارگر ، بزرگتر است .
۴۱- پرواز آشنایی  با محیط  از سن یک هفتگی پس از خارج شدن از حجره شروع می شود .
۴۲- حـجره هـای شـان ها بر حسب اندازه به دو گروه  کارگری و نـر تقسیم می شود . ملکه بـا

اندازه گیری اختلاف  ۵/۱ میلی متری بین آنها انتخاب می کند که تخم نر بگذارد یا کارگر .
۴۳ – زنبور ملکه ، شکمی بلند وکشیده دارد . بال های آن نسبت به شکم کوتاه است و فاقد غدد

مولد موم وسبد گرده می باشد .
۴۴ – زنبور در شب پرواز نمی کند و مانند مورچه حرکت می کند .
۴۵ – زنبور عسل برای نیش زدن نیاز دارد شکم خود را ۹۰ درجه بچرخاند . بنا بر این زنبورهای بچه

کندو و زنبور برگشتی از مزرعه بدلیل پر بودن شکم این امکان را ندارند .
۴۶ – در انتخاب محل کندوی جدید (بچه کندو) نوعی سیستم رای گیری در کلونی حاکم است

؛ بدین معنی که محل هایی که بیشترین رقص در مورد آنها صورت می گیرد ، انتخاب می شوند .
۴۷ – ملکه هیچ موقع از نیش خود به جز در مقابله با رقبا استفاده نمی کند ؛ زیرا هم شکم او

پر است و هم نیاز نیست در جایی که کارگران هستند از نیش خود استفاده کند . بعلاوه کلونی

با وجود ملکه برپاست ودر صورت اضطرار، اگر از نیش خود استفاده کند ، به دلیل نداشتن

خارهای وارونه روی نیش نخواهد مرد .
۴۸ – ملکه تنها عضوی از کلونی است که در کندو دفع مدفوع دارد . این مدفوع بلافاصله توسط

پرستاران به خارج کندو منتقل می شود . این موضوع رابطه ی تنگاتنگی با امنیت کلونی دارد .

زنبور نر و کارگر مدفوع خود را خارج از کندو دفع می کنند . این دو زنبور حتی قادرند در زمستان

یا در شرایط بد اقلیمی ، مدفوع خود را تا ۶ ماه نگه دارند .
۴۹ – در زمان تکثیر کلونی ، علایم و نشانه های مسیر برگشتی به کندوی مادر ، درعرض

چند دقیقه از حافظه ی زنبورهای همراه بچه کندو پاک شده ، علایم مکان جدید جایگزین می گردد.
۵۰ – دو مشکل بزرگ صنعت زنبورداری در سطح جهان ، یکی بچه کندو و دیگری زمستان

گذرانی در مناطقی غیر از استوا ست .

 

در وب سایت nikniko.ir

فروشگاه محصولات
شبکه های اجتماعی فروشگاه

سبد خرید

telegram

insta
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .