50 نکته جالب درمورد زنبور عسل

نکته  عسل هـمواره به عنوان  غـذایی سالم و طبیعی مورد استفاده ی انسان بوده است و مشهوراست

که خداوند فقط دو ماده را صرفاً به عنوان غذا آفریده که یکی شیر و دیگری عسل می باشد .

صرف نظر از جنبه ی غذایی برخی فرآورده های زنبورعسل ، عسل گسترده ترین و پرمصرف ترین

داروی طب سنتی ایران بوده ، و تنها داروی مادی مورد اشاره در قرآن مجید است .

نکته

همچنین امروزه مشخص شده که تمام هفت فرآورده ی زنبورعسل شامل عسل ، عسلک ،

گرده ی گل ، ژله ی رویال ، موم ، بره موم و زهر به لحاظ بهداشتی و دارویی دارای

اهمیت فراوان می باشند .

نکته
زنبورعسل تنها دامی است که جهت تغذیه ی خود از اندام های گیاهی یا جانوری استفاده

نمی کند و به عبارتی می تواند از هیچ ، با   ارزش ترین محصول کشاورزی و دامی را به وجود آورد .

نکته

از طرفی نه تنها هیچ گونه زیانی به مراتع و محصولات کشاورزی وارد نمی کند ؛ بلکه می تواند

منشأ اثرات و برکات فراوانی نیز باشد و دهها برابر قیمت عسل تولیدی ، از طریق گرده افشانی گیاهان

نکته

به انسان و محیط زیست او سود برساند .

نکته
نکات کاربردی
1 – در قرآن کریم یک سوره به نام زنبور عسل آمده ودر دو آیه اشاره ی مستقیم به آن شده است  .
2 – علت اصلی رطوبت داخل کندو درزمستان ، مصرف عسل است.
3 – مصرف یک کیلو گرم عسل ،یک لیتر آب تولید می کند .
4 – بعد از عسل ، موم مهم ترین فرآورده ی زنبور عسل به شمار می آید .
5 – مهم ترین غذایی که زنبور برای رشد به آن نیاز دارد گرده است .
6 – قطر دانه های گرده حدود 5/2 تا 350 میکرون است .
7 – مقدار مصرف گرده ی یک کلونی در سال ، حدود 25 تا 35 کیلوگرم است .
8 – به طورمعمول زنبورهایی که به جمع آوری گرده مشغول هستند گاهی شهد

نیز جمع آوری می کنند ؛ ولی عکس این حالت دیده نمی شود .
9- ذخیره کردن گرده ی گل فقط  درحجره های کارگر صورت می گیرد ؛ ولی در مورد

عسل این طور نیست .
10- در سبد گرده ممکن است چند نوع گرده مشاهده شود ؛ ولی درعسل دان

فقط یک نوع عسل است .
11- گران ترین عسل جهان عسلی است که در سواحل دریای سیاه ترکیه تولید

می شود و  هر کیلو حدود 250 دلار به فروش می رسد .
12- ﮊله ی رویال موجود در حجره های کارگر مرغوبیت کمتری نسبت به ﮊله ی رویال

حجره های ملکه دارد .
13- عسل تنها ماده غذایی است که در ارزیابی کیفی و استانداردهای آن ، آزمایش

میکروبی وجود ندارد .
14 – قاره ی آفریقا رکورد دار تولید موم در جهان است .
15- کانـادا بـا تولید میانگین 55 کیلو عسـل به ازای هـر کنـدو در سـال ، در این زمینه رکورد داراست .
16- میانگین تولید عسل به ازای هر کندو در ایران 10کیلو است  و در جهان8 کیلو می باشد .
17- ایران از نظر تولید عسل در مقام یازدهم و از نظر تعداد کندو در مقام نهم جهانی قرار دارد .
18- زنبور، نوزادان را در دمای 5/33 درجه ی سانتی گراد در داخل کندو پرورش می دهد .
19 – ازحرارت  34-39 درجه ی سانتی گراد جهت سرد کردن کندو اقدام می شودو در زمان

تهویه ی کندو،آب زیادی توسط کارگران  به داخل کندو وارد می شود .
20 – بهترین دما برای فعالیت زنبور، دمای بین 16-32 درجه ی سانتی گراد است .
21 – فعالیت زنبور در دمای 10 درجه ی سانتی گراد شروع می شود .
22 – زنبور در حرارت کمتراز 8 درجه فعالیتی از خود نشان نمی دهد .
23 –  قدرت درک تغییر درجه حرارت در زنبور10 برابر انسان است .این قدرت در انسان 2

درجه سانتیگراد است
24 – آنتن در زنبور کارگر عمدتاً به منظور یافتن گل و در ملکه برای درک وضع تخم ریزی مورد

استفاده قرار می گیرد .
25 – زنبور عسل  16 زوج کروموزوم دارد  .
26 – در نهمین روز پس از تخم ریزی ،پنجمین و آخرین پوست اندازی دوران لاروی صورت

می گیرد . در این مرحله سینه و شکم به طور کامل نمایان است .
27- لارو زنبور عسل در غذای خود غوطه ور است ؛ بنابر این تا پایان دوره ی لاروی که انتهای

روده به مخرج وصل می شود مدفوع نمی کند .
28- میزان تخم ریزی ملکه در روز، حداکثر حدود 3000 تخم است ، که این میزان هم وزن خود

ملکه است و علت آن تغذیه ی منحصربه فرد ملکه است . این موضوع در جهان جانوران یک

رکورد محسوب می شود .
29 – تخم درون حجره ی ملکه با تخم درون حجره های کارگر فرقی ندارد .
30 – ملکه در هفتمین روز خروج از حجره برای جفت گیری آماده می شود .
31 – مدت زمان جفت گیری حدود 10 تا 30 دقیقه است .
32 – تخم ریزی ملکه 2 یا 3 روز بعد از جفت گیری شروع می شود و حداکثر این زمان یازده روز است.
33 – جفت گیری ملکه فقط برای یک بار در طول عمر صورت می گیرد و اسپرم دریافتی تا حدود

6 سال در کیسه ی اسپرم ملکه به صورت سالم و نیمه فعال باقی می ماند . این موضوع یکی

از شگفتی های زندگی زنبور عسل و از موارد استثنایی حیات جانوران است
34-  در زنبور عسل ، متابولیسم دوران لاروی به گونه ای است که دفع مدفوع وجود ندارد .
35 – دو ملکه ی خواهر نمی توانند با هم ، همزیستی کنند ؛ ولی ملکه های مادر و دختر برای

مدتی می توانند
36 – فرق لارو ملکه و لارو کارگر در مصرف ﮊله ی رویال و تغذیه ی آنهاست .
37 – کندو باید حداقل 15 تا 20 سانتی متر از زمین فاصله داشته باشد تا اولاً رطوبت را از

زمین نگیرد و ثانیاً با آمدن برف ، دریچه ی پرواز بسته نشود . برای جلوگیری از ورود آب باران

به داخل کندو ، کندو باید کمی به سمت جلو مایل باشد .
38 – در موقع قرار دادن بچه کندو به داخل کندو، درصورت امکان حداقل یک قاب لارو ، درون

کندو قرار دهید .
39 – ارتفاع دریچه ی پرواز 7 میلی متر است .
40 – زنبور نر فاقد نیش ، سبد گرده ، غدد مولد موم و خرطوم کامل است . جثه ی زنبور نر

نسبت به زنبورهای کارگر ، بزرگتر است .
41- پرواز آشنایی  با محیط  از سن یک هفتگی پس از خارج شدن از حجره شروع می شود .
42- حـجره هـای شـان ها بر حسب اندازه به دو گروه  کارگری و نـر تقسیم می شود . ملکه بـا

اندازه گیری اختلاف  5/1 میلی متری بین آنها انتخاب می کند که تخم نر بگذارد یا کارگر .
43 – زنبور ملکه ، شکمی بلند وکشیده دارد . بال های آن نسبت به شکم کوتاه است و فاقد غدد

مولد موم وسبد گرده می باشد .
44 – زنبور در شب پرواز نمی کند و مانند مورچه حرکت می کند .
45 – زنبور عسل برای نیش زدن نیاز دارد شکم خود را 90 درجه بچرخاند . بنا بر این زنبورهای بچه

کندو و زنبور برگشتی از مزرعه بدلیل پر بودن شکم این امکان را ندارند .
46 – در انتخاب محل کندوی جدید (بچه کندو) نوعی سیستم رای گیری در کلونی حاکم است

؛ بدین معنی که محل هایی که بیشترین رقص در مورد آنها صورت می گیرد ، انتخاب می شوند .
47 – ملکه هیچ موقع از نیش خود به جز در مقابله با رقبا استفاده نمی کند ؛ زیرا هم شکم او

پر است و هم نیاز نیست در جایی که کارگران هستند از نیش خود استفاده کند . بعلاوه کلونی

با وجود ملکه برپاست ودر صورت اضطرار، اگر از نیش خود استفاده کند ، به دلیل نداشتن

خارهای وارونه روی نیش نخواهد مرد .
48 – ملکه تنها عضوی از کلونی است که در کندو دفع مدفوع دارد . این مدفوع بلافاصله توسط

پرستاران به خارج کندو منتقل می شود . این موضوع رابطه ی تنگاتنگی با امنیت کلونی دارد .

زنبور نر و کارگر مدفوع خود را خارج از کندو دفع می کنند . این دو زنبور حتی قادرند در زمستان

یا در شرایط بد اقلیمی ، مدفوع خود را تا 6 ماه نگه دارند .
49 – در زمان تکثیر کلونی ، علایم و نشانه های مسیر برگشتی به کندوی مادر ، درعرض

چند دقیقه از حافظه ی زنبورهای همراه بچه کندو پاک شده ، علایم مکان جدید جایگزین می گردد.
50 – دو مشکل بزرگ صنعت زنبورداری در سطح جهان ، یکی بچه کندو و دیگری زمستان

گذرانی در مناطقی غیر از استوا ست .

 

در وب سایت nikniko.ir

فروشگاه محصولات
شبکه های اجتماعی فروشگاه

خرید 300x240 - 50 نکته جالب درمورد زنبور عسل

iconfinder Telegram 3787425 - 50 نکته جالب درمورد زنبور عسل

iconfinder Social media Instagram 4362962 - 50 نکته جالب درمورد زنبور عسل