عسل طبیعی

عسل طبیعی به عنوان یک ماده غذایی اساساً از قندهای ساده فروکتوز و گلوکز تشکیل شده و کالری لازم بدن را به سرعت تأمین و در نهایت انرژی مورد

نیاز برای افراد سالم و بیمار را فراهم می کند،

که در حقیقت راهی سریع برای دستیابی به انرژی بدون نیاز به صرف زمان طولانی یا فعالیت هضم پیچیده است.

سایر فواید عسل طبیعی

گفته میشود عسل طبیعی فعالیت کلیه را متعادل ساخته، در کاهش تب و جلوگیری از بی خوابی مؤثر است.

همینطور در بهبود سلامتی افرادی که با الکل دچار مسمومیت شده اند و حفاظت کبد کمک می نماید؛ البته این تأثیرات به شهد (مایع غلیظ شده قندی )

فروکتوز نیز نسبت داده می شود.

قلب، جریان خون، ناراحتی های کبد و به طور کلی بیمارانی که دوره نقاهت خود را می گذارنند، پس از تزریق محلولهایی با 20 تا 40 درصد عسل در آب

بهبود حاصل می کنند.

خرید عسل

فروشگاه عسل نیک و نیکو بهترین عسل های موجود در ایران را برای مشتریان عزیز فراهم میکند که شاید به ندرت بتوانید مثل آن را پیدا کنید.

تضمین و اصالت عسل را هم تضمین میکنیم.

خرید عسل از طریق فروشگاه