توضیحات

ایزولاتور قفسی است که ما می توانیم ملکه رو داخل ان با یک الی چهار قاب حبس نموده تا

به اهدافی که داریم برسیم.
1 – برای تولید عسل طبیعی
2 – برای پرورش ملکه
3 – تولید ژله رویال
4 – تعویض ملکه

ایزولاتور چهار قابی از  یک الی سه قاب قابل تنظیم هستن میتوانم یک الی چهار قاب داخل

ان قرار بدهیم ولی برای توليد ژله بهتره چهار قاب داخل ایزولاتور بزاریم تا جا برای فعالیت ملکه وجود داشته باشد.

بایددو عدد پوکه و دو عدد شفیره نزدیک به تولد رو داخل  ایزولاتور بزاریم تا بتوانیم زنبورهای جوان

رو فقط به شاخونهای مورد نظر جذب کرده و از پخش ژله به لاروهای دیگه جلوگیری کنیم و

فرمون ملکه کمتر داخل کندو پخش بشه.
در مناطقی که دوره شهد کمتره و انتظار شکوفایی گلهای شهد خیز بلند مدت رو نداریم ما

میتوانیم ملکه رو در داخل ایزولاتور حبس نموده و بعد از پنج روز تمام شاخونها رو خراب می کنیم بعد

از این مدت چون لارو برای شاخون زدن وجود نداره زنبورا دیگه نمی توانند شاخون بزنند و در نتیجه

جلوی بچه دادن گرفته شده و مجبورا شهد اضافی رو ذخیره نموده و بدلیل اینکه نمیتوانند بچه بدهند

اجبارا تولید عسل خواهند نمود و ما میتوانیم کندوهایی که به این صورت تشکیل دادیم با خیال

راحت برای تولید عسل طبیعی اختصاص بدهیم.

برای پرورش ملکه نیز ما می توانیم پرستاری که انتخاب کردیم ملکه ان را با یک الی چهار قاب داخل

ایزولاتور قرار داده و با عوض کرده لاروها پرستار با شفیره های کندوهای دیگر در قسمتی که ملکه

نیست قاب پیوند رو بعد از سازماندهی قرار بدیم و ملکه های خوب با کیفیت پرورش بدیم چون

ملکه داخل ایزولاتور تخمریزی رو ادامه میده کندوی پرستار ضعیف نشده و حداقل میتوانیم سه

الی چهار مرحله برای تولید شاخون ازش استفاده کنیم.
برای اماده کردن لاروهای 12 ساعته الی یکروزه نیز ما می توانیم از ایزولاتور استفاده کنیم بطوریکه

بعد از حبس ملکه داخل ایزولاتور روی پوکه و تغذیه کندو بعد از چهار روز لاروهای همسن که برای

انتقال به شاخون مناسبه کار را اسان نموده و ما میتوانیم بدون اینکه علاف بشیم لاروهای مناسب

رو به شاخونها انتقال بدیم در پیوند مشکل ترین کار پیدا کردن لارو جوان برای پیوند می باشد که این

مشکل نیز در تولید ژله و ملکه براحتی با ایزولاتور حل خواهد شد.

در تولید ژله رویال بصورت انبوه استفاده از ایزولاتور از واجباته که کندویی که به 18 قاب رسید ملکه رو

داخل ایزولاتور قرار داده و بعد از سازماندهی و تغذیه کندوی مورد نظر  24 ساعت بعد تولید

ژله رویال رو شروع کنیم که ایزولاتور نیاز به لارو پیوندی و لارو مورد نیاز که باید بغل قاب پیوند نیازه

رو براحتی تامین خواهد کرد.
برای تعویض ملکه نیز ما می توانیم از ایزولاتور استفاده کرده و ریسک بی ملکه بودن کندو رو به حداقل برسانیم.

ملکه قبلی رو در ایزولاتور قرار داده بعد از پنج روز تمام شاخونهایی که زدن خراب نموده و ملکه رو

به کندو معرفی نموده و بعد از شروع تخمریزی و قبول شدن ملکه جدید ملکه قبلی برداشته

می شود و در صورت قبول نشدن ملکه قبلی ازاد می شود.

استفاده از ایزولاتور بهترین و مناسبترین روش تولید عسل طبیعی می باشد بدلیل اینکه تخمریزی ملکه

در حد متوسط بوده و دیگر اینکه امکان تولید بچه طبیعی وجود ندارد و ما با خیال راحت بعد از پنج روز

که کنترل کردیم میتوانیم جای مناسب شهد خیز پیدا کرده و کندوهای مورد نظر رو برای تولید عسل

طبیعی انتقال داده و نیاز به اضافه کردن موم یا پوکه یا شاخونزنی نداریم فقط کافیست یک نگهبان

برای حراست کندوها بزاریم و تا برداشت کاری نداریم و ریسکی نخواهد داشت.

 

 

محصول فروشگاه : نیک و نیکو

منبع توضیحات : arjanbee.ir

شبکه های اجتماعی نیک و نیکو

اینستا 

تلگرام

 

فروشگاه